Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR1.1 - SATICI


Ünvanı: SET GRUP Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi: Ayten Sk. No:28/2 Mebusveleri Tandoğan / Çankaya / Ankara
Telefon: 444 8 122
Fax: 0 (312) 215 20 301.2 - ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Email:
Tarih:


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.bilisimport.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.bilisimport.com.tr adresinde yer almaktadır.


Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal yada hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


3.1 - ÜRÜNLER


3.2 - ÖDEME ŞEKLİ:


3.3 - TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

Ürün sevkiyatlarına ürün detaylarında belirtilen süre içinde başlanacaktır.
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. (Ürün detayında ücretsiz kargo bildirimi olanlar hariç)


3.4 - GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.


MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.bilisimport.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
4.6) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.8) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.9) Ürün içeriğinde, “SİPARİŞ GEÇMEDEN ÖNCE LÜTFEN 444 8 122 NO’LU ÜCRETSİZ TELEFON HATTIMIZDAN STOK SORUNUZ. STOK SORULMADAN VERİLEN SİPARİŞLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.” veya "BU ÜRÜN, DİSTRİBÜTÖR FİRMANIN STOĞUNDAN GÖNDERİLMEKTEDİR. SİPARİŞ GEÇMEDEN ÖNCE LÜTFEN 444 8 122 NO’LU ÜCRETSİZ TELEFON HATTIMIZDAN STOK SORUNUZ." veya "BU ÜRÜN, ÜRETİCİ FİRMANIN STOĞUNDAN GÖNDERİLMEKTEDİR. SİPARİŞ GEÇMEDEN ÖNCE LÜTFEN 444 8 122 NO’LU ÜCRETSİZ TELEFON HATTIMIZDAN STOK SORUNUZ." uyarısı bulunan ürünlerin siparişinde stok sorulmadan verilen siparişler, distribütör ya da üretici firmadan gelecek stok durumuna göre SATICI tarafından ödeme yapmış olan ALICIYA bilgi vererek iptal edebilir. ALICI bu durumu sipariş vermesiyle kabul etmiştir.

4.10) SATICI, ürün açıklama sayfasında belirtilen tedarik süreci içinde tedarik edilemeyen ürünü ALICI'ya bilgi vererek iptal edebilir. SATICI, tedarik edilemeyen siparişlerin iptalinden hemen sonra ALICI'ya ödemesini iade eder.


MADDE 5 CAYMA HAKKI

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.bilisimport.com.tr ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı Yurtiçi Kargo olup, www.bilisimport.com.tr ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Yanlış verilen siparişlerde ya da keyfi iadelerde gidiş- geliş kargo ücretleri alıcıya aittir. Kargoya ya da lojistik firmasına teslim edildikten sonra iptal edilen siparişlerde kargo bedeli düşülerek iade yapılmaktadır. Taksitli yapılan çekimler banka tarafından taksit taksit iade edilir. (arızalı ürünlerde kargo ücreti tarafımızca karşılanır. servis raporu gerekiyor).

i) Malın iade talebine onay istinaden, 10 gün içinde kargoya verilmemesi durumunda iade kabul edilmez.

j) Malın iade edilen ürünün tüm aksesuar ve hediye ile birlikte iade edilmesi, hediye çeki tanımlandıysa ve kullanıldıysa iade edilen ürünün tutarından hediye çeki tutarı düşülecektir. Hediye çeki kullanılmadıysa, hediye çeki iptal edilecektir.

k) Kurulumu yetkili servisi tarafından yapılan ve garantisi, servis kurulumundan sonra başlayan beyaz eşya ürünleri ve LED/LCD televizyonların iadesi, kurulumu yapıldıktan sonra kabul edilmemektedir.

l) Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, derin dondurucu vs. beyaz eşya grubuna giren ürünlerde şehir ve ilçe merkezleri dışındaki köy, mezra gibi adreslere teslimatlar için taşıyıcı firmanın ayrıca beyan edeceği ek kargo bedeli tahsil edilecektir.

m) Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, derin dondurucu vs. beyaz eşya grubuna giren ürünlerde taşıma yapılacak mekandaki veya kurulum yapılacak yerdeki ölçü (kapı ölçüleri, tezgah üstü ve/veya tezgah altı ölçüleri vb.) uyuşmazlıklarında ürün iadeleri kabul edilmeyecektir.

n) Arıza sebebiyle iade edilmek istenen beyaz eşya ve LED/LCD televizyonlar için yetkili servis arıza raporunun alınması mecburidir. Yetkili servis arıza raporu olmayan beyaz eşya, LED/LCD Televizyonların iadesi kabul edilmemektedir.

o) Malın faturasının 2 nüshasının olması.

ö) Kurulumu servis tarafından yapılan beyaz eşya, 42" ve üstü LED/LCD Televiyon ürünleri için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.

p) Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir.Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.

r) Kargo firması ürünü ALICIYA teslim ederken, ALICI üründe hasar darbe var mı kontrol etmeli. Üründe hasar varsa ürünü kabul etmeden iade veya hasarlı olduğu yerlerin belirterek tutanağa teslim almalıdır. Tutanaksız teslim alınan hasarlı ürünlerde iade ve değişim yoktur. Sorumluluk ALICIYA Aittir.

s) SATICI iade gelen ürünü aynı şekilde tekrar satabilir.


MADDE 6 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının ve koruma bandı'nın açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.


Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler nelerdir?

Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler
Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, taşıma hizmeti (kargo), (İç çamaşırı, mayo, kozmetik gibi hijyenik durumu hassas olan ürünleri iade edebilmenin koşulu ürünün açılmamış ve denenmemiş olmasıdır.)
Alıcı tarafından açılmış olan ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD ve Kaset vb.), basılı ürünler (Kitap, dergi vb.), yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri
Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler
Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler (Külçe, Ziynet Altın ve Gümüş kategorisindeki tüm ürünler vb.)
Tatil kategorisinden satın alınan otel, yurt içi/yurt dışı turlar, gezi ve uçak bileti gibi ürün ve hizmetler. Bu ürün ve hizmetlerin iptal/iadesi, satıcı acente uygulaması doğrultusunda yapılır.

Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı ve İade Süreci Nasıl Kullanılır?

Elektronik ürünlerin "Cayma Hakkı"dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün,orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması,faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir.
Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.
Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.Ayıplı vs. ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir.Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.
Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir.


MADDE 7 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar aşağıda belirtilmiştir.

2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

  1. 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
görevlidir.


İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.


SATICI: SET GRUP Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ALICI:
TARİH: